Wedel

Zadanie: Poproszono nas o przygotowanie scenariusza i realizację odbywającej się już trzeci raz wielkanocnej gry miejskiej w Katowicach, której główną nagrodą była pisanka ze szczerego złota. Scenariusz gry miał uwzględniać elementy grywalizacji, konkursu i element promujący produkty firmy Wedel. Ponadto scenariusz miał być na tyle uniwersalny, by można było go (lub niektóre jego elementy) wykorzystać w innych miastach (gra odbywała się równocześnie w trzech miastach: Gdańsku, Warszawie i Katowicach w tym samym dniu).

Rozwiązanie: przygotowaliśmy scenariusz gry zawierający wszystkie wymagane elementy. Trasę gry rozmieściliśmy w południowej części miasta, wyznaczając osiem punktów zadaniowych i dziesięć punktów kontrolnych. Na punktach zadaniowych, na specjalnych stanowiskach uczestnicy rozwiązywali zadania związane z produktami firmy Wedel, natomiast na punktach kontrolnych pieczątkę otrzymywało się za samo dotarcie do wyznaczonego na mapce miejsca.  Z zaliczeniem gry równoznaczne było zdobycie czterech pieczątek na punktach zadaniowych oraz pięciu pieczątek na punktach kontrolnych. Drużyny, które zdobyły wymagane minimum pieczątek brały udział w losowaniu do finałowego quizu. Do finału wchodziło pięć wylosowanych drużyn. Quiz sprawdzał wiedzę na temat produktów Wedla. Zwycięska drużyna otrzymała kod do sejfu, w którym ukryta była złota pisanka.

Rezultaty: ze schematu naszego scenariusza skorzystano przy organizacji gry we wszystkich miastach. Plan i sposób jego wykonania zagwarantował dobrą zabawę uczestnikom i zadowolenia zleceniodawcom. Dzięki wynajęciu profesjonalnego zespołu teatralnego gra miała wyjątkową oprawę wyróżniającą się w przestrzeni miejskiej.

Zobacz podobne realizacje